اصول اخلاقی انتشار مقاله

نشریه "تحقیقات و نظریه های نوین مدیریت دولتی" با هدف حفظ منزلت، سلامت و امنیت، حریم خصوصی آزمودنی ها، رعایت حقوق مادی و معنوی پژوهشگران، و ارج نهادن به اصول اخلاقی علمی و نیز به منظور انجام پژوهش هایی با اعتبار بیشتر، مبادرت به تدوین موازین اخلاق پژوهش نموده است. این موازین اخلاقی که تابع قوانین "کمیتۀ اخلاق در انتشار The Committee on Publication Ethics  (COPE)" می باشد، نظامنامه ایست که حدود اخلاقی اجزای پژوهش را ترسیم می نماید. داشتن علم و آگاهی کافی از اصول و موازین اخلاقی پژوهش موجب پیشگیری از بروز بسیاری از اتفاقات و تخلفات آگاهانه یا ناآگاهانه در حوزه پژوهش خواهد شد.

 

نویسنده(گان)، داوران و اعضای هیات تحریریه و سردبیر موظف هستند که تمام موازین اخلاقی و مسئولیت های مرتبط در زمینه چاپ و نشر را مطالعه نموده و به آن ها متعهد باشند. ارسال مقاله توسط نویسنده(گان)، داوری مقالات و تصمیم‌گیری در مورد قبول یا رد مقاله توسط اعضای هیات‌تحریریه و سردبیر به منزله دانستن و تبعیت از این موازین می‌باشد و در صورت احراز عدم پایبندی هر یک از این افراد به این اصول و مسئولیت‌ها، نشریه هرگونه اقدام قانونی را حق خود می‌داند. موازین اخلاقی پژوهش به شرح زیر است:

 

الف) اصول اخلاقی انتشار مقاله (Publication Ethics)

 1. پایبندی به منشور اخلاقی: نشریه تحقیقات و نظریه های نوین مدیریت دولتی از توصیه‌های ارائه شده توسط کمیته اخلاق نشر (COPE) پیروی می‌کند.
 2. حفظ مالکیت معنوی: قوانین حق تکثیر و اقتباس از سایر آثار ادبی و علمی باید توسط نشریه رعایت شده و حق افراد به هنگام انتشار محفوظ باشد.
 3. تصمیم‌گیری منصفانه: تصمیم گیری درباره چاپ مقالات در هر مرحله‌ای بدون توجه به نژاد، جنسیت، گرایش، باورهای مذهبی، قومی، شهروندی، و... نویسنده(گان) انجام شود.
 4. محرمانه بودن اطلاعات: اطلاعات شخصی نویسنده(گان) مقالات برای تمامی افرادی که به آن دسترسی دارند، مانند مدیر مسئول، سردبیر، اعضای هیات تحریریه، مدیر داخلی و اجرایی نشریه و سایر عوامل فعال از جمله داوران، مشاوران، ویراستاران باید کاملاً محرمانه بوده و در هر زمانی از آن محافظت شود.
 5. ارزیابی مخفی: نشریه یک فرآیند ارزیابی مخفی دوطرفه را دنبال می‌کند که به موجب آن، نویسنده(گان)، داوران را نمی‌شناسند و به عکس. نویسنده(گان) باید به محرمانه بودن فرآیند ارزیابی احترام گذاشته و هویت خود را برای داوران آشکار نسازند و به عکس.

 

ب) تعهدات نویسنده(گان) (Authors’ Responsibilities)

 1. مقالات ارسالی باید در زمینه های تخصصی مدیریت دولتی بوده و به صورت علمی و منسجم، مطابق استاندارد نشریه آماده شده باشد.
 1. مقالات ارائه شده بایستی حاصل کار "پژوهش اصیل نویسنده(گان) (Original Research)"باشد و برای هر گونه استفاده از تحقیقات سایر افراد، ذکر منبع در مقاله الزامی می باشد.
 2. نویسندگان حق "ارسال مجدد (Duplicate Submission)" یک مقاله را ندارند. بعبارتی دیگر، مقاله ارسالی یا بخشی از آن نباید در هیچ مجله‌ای در داخل یا خارج از کشور به طور همزمان در جریان داوری و یا چاپ باشد. لذا ارائه تعهدنامه توسط نویسنده مبنی بر عدم ارسال مقاله برای سایر نشریات به منظور چاپ یا داوری در زمان ثبت‌نام و ارسال مقاله الزامی است.
 3. نویسنده(گان) مجاز به "انتشار همپوشان (Overlapping Publication)"، یعنی چاپ داده‌ها و یافته‌های مقالات پیشین خود با کمی تغییر در مقاله‌ای به عنوان جدید است.
 4. نویسنده(گان) موظف‌اند در صورت نیاز به استفاده از مطالب دیگران، آنها را با ارجاع‌دهی (Citation) دقیق و در صورت نیاز پس از کسب اجازه کتبی و صریح، از منابع مورد نیاز استفاده نمایند.
 5. از ابراز موضوعات غیراخلاقی، سلیقه‌ای، شخصی و اطلاعات جعلی و نادرست و ترجمه آثار دیگران بدون ذکر عنوان در مقاله خودداری شود. برخی  از نمونه رفتارهای غیر اخلاقی در نشر و پژوهش عبارتند از:  ارائه گزارش مطالب غیر واقعی و ساختگی (Fabrication)، تحریف و دستکاری داده‌ها  (Falsification) و کپی‌برداری و سرقت عملی از کارهای دیگران (Plagiarism).
 6. مسئول صحت و دقت محتوای مقالات ارسالی، اطلاعات تمام نویسنده(گان) و انجام کلیه مکاتبات، نویسنده مسئول می باشد.
 7. از افرادی که سهم قابل توجهی در انجام کار دارند به عنوان نویسندگان مشترک نام برده شده و یا به عنوان همکار قداردانی شود.

 

ج) وظایف داوران (Reviewers’ Responsibilities)

 1. بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات به سردبیر نشریه از طریق دفتر نشریه جهت بهبود و ارتقاء کیفی و محتوایی مقالات
 2. حفظ محرمیت کلیه اطلاعات موجود در مقاله
 3. اطلاع‌رسانی به سردبیر نشریه مبنی بر پذیرفتن یا نپذیرفتن داوری (به لحاظ مرتبط نبودن حوزه موضوعی مقاله با تخصص داور) در بررسی اولیه جهت معرفی داور جایگزین
 4. خودداری از پذیرش مقالاتی که منافع اشخاص، موسسات و شرکت‌های خاص به‌وسیله آن حاصل یا روابط شخصی در آن مشاهده می‌شود و همچنین مقالاتی که در انجام، تجزیه و تحلیل یا نوشتن آن مشارکت داشته اند
 5. خودداری از اعمال نظر سلیقه‌ای، شخصی، صنفی، نژادی، مذهبی و غیره در داوری مقالات و داوری بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی
 6. توجه به منابع استفاده شده در مقاله و حصول اطمینان از ارجاع‌دهی کامل مقاله به کلیه تحقیقات، موضوعات و نقل قول‌هایی که در مقاله استفاده شده است و همچنین یادآوری موارد ارجاع نشده در تحقیقات چاپ شده مرتبط
 7. خودداری از تماس مستقیم با نویسنده در رابطه با مقالات در حال داوری (هرگونه ارتباط با نویسنده(گان) مقالات فقط از طریق دفتر نشریه صورت خواهد پذیرفت)
 8. نداشتن حق تفویظ مسئولیت داوری خود، (به‌جز با مجوز سردبیر نشریه) به فرد دیگری از جمله همکاران هیات علمی یا دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 9. نداشتن مجوز استفاده از داده‌ها یا مفاهیم جدید آن به نفع یا علیه پژوهش‌های خود یا دیگران یا برای انتقاد یا بی‌اعتبارسازی نویسندگان قبل از انتشار و حتی پس از انتشار مقاله، داوران حق انتشار جزئیات را فراتر از آنچه توسط مجله چاپ شده است، ندارند
 10. گزارش و ارائه مستندات مربوطه به سردبیر نشریه در صورت مشاهده "رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی"

 

د) مسئولیتهای سردبیر و اعضای هیات تحریره (Editorial Board Responsibilities)

 1. بررسی مقالات از نظر تطابق موضوع با اهداف و زمینه تخصصی نشریه
 2. اختیار و مسئولیت انتخاب داوران و قبول یا رد یک مقاله پس از کسب نظر داوران
 3. اختصاص دبیر تخصصی مرتبط با موضوع هر مقاله
 4. داشتن روحیه مسئولیت پذیری، پاسخگویی، حقیقت جویی، انصاف و بی‌طرفی، پایبندی به اخلاق حرفه‌ای و رعایت حقوق دیگران و مشارکت جدی و مسئولانه در راستای نیل به اهداف نشریه و بهبود مداوم آن
 5. انتخاب داوران متناسب با موضوع مقاله و انجام داوری شایسته و تخصصی
 6. عودت مقالاتی که منافع اشخاص، موسسات و شرکتهای خاصی به وسیله آن حاصل و یا روابط شخصی در آن مشاهده می‌شود
 7. تلاش حداکثری در اعلام سریع نتیجه داوری
 8. جلوگیری از بروز تضاد منافع (Conflict of interest) از مسئولیتهای سردبیر و اعضای هیات تحریریه
 9. حفظ و محرمانه نگه‌داشتن اطلاعات موجود در مقالات ارسالی تا زمان پذیرش مقالات
 10. جلوگیری از پذیرش مقالاتی که اصول اخلاقی نشر و پژوهش در آنها رعایت نشده است
 11. حذف سریع مقالات چاپ شده‌ای که مشخص شود در آنها اخلاق نشر و پژوهش رعایت نشده