اهداف و چشم انداز

چشم انداز:

نشریه "تحقیقات و نظریه های نوین مدیریت دولتی" بدنبال پیشرفت و بهبود نظری و عملی کلیه مسائل و مشکلات مرتبط با مدیریت دولتی در سازمان های دولتی در کشور و ارائه نظریات، الکوها و راهکارهای نوین و کارآمد اسلامی-ایرانی در این زمینه می باشد.

 

اهداف:

جهت دستیابی به چشم انداز، این نشریه با محوریت بیانات و اندیشه های رهبر معظم انقلاب و با حفظ هویت اسلامی، به انتشار دستاوردهای علمی و اساسی اساتید، پژوهشگران و دانشجویان در حوزه مدیریت دولتی در راستای تولید علم و ارائه الگوهای بومی در سازمان های کشور می پردازد.

اهدافی که نشریه "تحقیقات و نظریه های نوین مدیریت دولتی" دنبال می کند، به شرح ذیل می باشد:

 

  • بهبود و گسترش دانش مدیریت دولتی در کشور از طریق انتشار دستاوردهای علمی اساتید، دانش‌پژوهان و دانشجویان در کلیه گرایش های مرتبط با این حوزه
  • توسعه و انتشار نتایج مطالعات و تحقیقات نوین و کاربردی محققان در حوزه مدیریت دولتی در کشور
  • تبیین مباحث اساسی در حوزه مدیریت دولتی در سازمانهای کشور بر اساس یافته های محققان در راستای حل مشکلات
  • پاسخ به چالش ها و نظریات دانش مدیریت دولتی همگام با آخرین رهیافت های بین المللی
  • ارتقا سطح بینش پژوهشگران حوزه مدیریت دولتی مبتنی بر یافته های دانش بومی کشور
  • ایجاد پل علمی-پژوهشی بین دانشگاه و مراکز مرتبط با مسائل مدیریت دولتی در راستای کمک به مدیران سازمان ها